Egedal El

Kvalitetssikring

En helt naturlig del af hverdagen i EgedalEL.dk er vores kvalitetssikringssystem men det er samtidig en selvfølge for firmaets autorisation som elinstallatør.

EgedalEL.dk anvender et af Danmarks bedste papirløse elektroniske KLS systemer som kommer fra Lekon Rådgivning. Lekon Rådgivning har implementeret mere end 1500 KLS systemer og er en af landets førende inden for området.

Hvert 3. måned foretages en intern audit af firmaets interne rutiner samt gennemgang af evt. afvigelsesrapporter.
Hvert forår foretages den interne audit i samarbejde med konsulent fra Lekon rådgivning.
Hvert andet år foretages ekstern audit af firmaet KLS system som udføres af en af sikkerhedsstyrelsens godkendt kontrolinstans. Dette er bla. for at bevarer firmaets autorisation som aut. EL-installatør.  

Vi har ikke blot et ”KLS system”, men derimod et ønske om at sikre vores kunder en faglig ensartighed af kompetent og dygtige fagfolk, så du som kunde er sikker på, at vores KLS-system er implementeres korrekt og skaber den rette værdi.

Vores KLS-system er efter denne proces:

 • Vi undersøger og kortlægger arbejdsgange.
 • Vi beskriver arbejdsgange i en KLS håndbog og et antal KLS procedurer
 • Vi gennemgår jævnligt KLS systemet med medarbejdere

UDBYTTE VED VORES KLS SYSTEM LØSNING:

 • Professionelt udtryk da systemet er ”Best in class”
 • Store tidsbesparelser,da systemet er nemt at vedligeholde
 • Professionel sparring til den rigtige løsning og effektivisering
 • Et papirløst system som kan tilgås på både App og via web
 • Et fremtidssikkert og integreret system

Kvalitetscertificeret efter ISO 9001-standarden

Med det formål, at alle vores opgaver bliver udført med størst mulig kvalitet og under hensyn til arbejdsmiljøet og med mindst mulig miljøbelastning, har EgedalEL.dk med udgangspunkt i Sikkerhedsstyrelsens kvalitetsledelsessystem (KLS), udarbejdet yderligere sikringsprocedurer i virksomhedens eget kvalitetssikringssystem (KS), som er certificeret efter 9001-standarden.

Vores mål med kvalitetssikringen er:

Vi leverer det vi lover – og derved får vi tilfredse kunder

Vi udfører kvalitetsbetonede arbejder på alle vores forretningsområder og vi sørger for at alle kundeaftaler er klare, entydige og bliver overholdt

Vi har brede kompetencer og en velfungerende organisation

Vi udfører alle arbejder på et højt fagligt niveau og sikkerhedsmæssigt forsvarligt i henhold til gældende lovgivning og forskrifter

Vi har tilfredse og motiverede medarbejdere

Alle vores medarbejdere medvirker til at sikre kvaliteten af det udførte arbejde.
Alle i EgedalEL.dk er derfor forpligtede til at påpege og indberette kvalitetsmæssige mangler

Vores arbejdsmiljø og sikkerhed lever op til højeste krav


Det er den enkeltes pligt at være fortrolig med og overholde de bestemmelser og retningslinjer, som EgedalEL.dk har fastsat i forhold til kvaliteten

Vi ønsker at være en sund virksomhed med acceptable økonomiske resultater

Ved opstilling af kvalitetsmålsætninger vil EgedalEL.dk sikre en løbende forbedring af kvalitetssikringssystemets effektivitet

Opfylder gældende love, regler og standarder

Kvalitetssikringssystemet sørger for, at der udarbejdes alle nødvendige procedurer, beskrivelser og forretningsgange for kvalitetssikring samt at alle opgaver, udover at blive udført i overensstemmelse med gældende love og regler, også opfylder EgedalEL.dk´s egne standarder.

 

Sikring af fejlfrie installationer

Hensigten med kvalitetssikringen er bl.a. at sikre fejlfrie installationer, samt til en hver tid at indfri kundens forventninger.

 

Kvalitetsplan

Kvalitetssikringen indeholder en kvalitetsplan, der danner grundlag for den planlagte håndtering af den enkelte opgave. Herfra henvises således til hjælpedokumenter som bl.a. proceskontroller og slutkontroller, som kan dokumentere det forventede resultat og efterfølgende kan dokumentere den leverede vare, og til sidst en accept fra kunden på afleveringsdokumentet.


Arbejdspladsvurderinger, drifts- og vedligeholdelsesprogrammer
Vores kvalitetssikringssystem indeholder bl.a. arbejdspladsvurderinger, således at arbejdet med selve kvalitetssikringen går i gang inden opstart af en ny byggesag. I nær tilknytning til dette, er der udarbejdet et drifts- og vedligeholdelsesprogram, som ved opgavens aflevering udleveres til kunden.

 

Interne Audits

Under den løbende proces indsamles der ved interne audits, resultater for alle de proceskontroller og slutkontroller der er udført. Dette gøres som et led i den samlede forbedring af kvalitetssikringssystemet.

Systemet kan nemt udvides til at efterleve krav til autorisationsområder og til andre brancher, herunder:

Brandsikring (ABA, ABV, AVA, ABDL, AGA, ARS) Termografering

Sikringsområdet (AIA, ITV, TVO, VAGT)

Elevatorbranchen

Låsesmedebranchen

Kølebranchen

M.fl.


Mange virksomheder har allerede valgt denne løsning og har opnået den internationale anerkendte ISO 9001 certificering.

Læs mere om vores ISO 9001:2015 kvalitetsledelsessystemer her

 

INTERN AUDIT AF KLS SYSTEMER

Vil du have det fulde udbytte af den interne audit, står vi klar til at udfordre dig!

Et af de vigtigste ledelsesværktøjer i et kvalitetsledelsessystem er den interne audit.

Formålet med den interne audit er:

 • Dækkende beskrevet i forhold til systemets referencer (krav til systemet)

 • Effektivt implementeret i virksomheden, herunder kendt og følges

 • Medvirkende til at skabe løbende forbedringer af virksomhedens arbejdsgange og produkter

Den interne audit bliver dog ofte overset og tilfører derfor ikke den værdi, som den egentlig er til for. Vi står derfor klar til at gennemføre værdiskabende interne audits, med fokus på din virksomhed og systemets effektivitet.

 

LEDOC SYSTEM

LEDOC – GRUNDLAG FOR ET EFFEKTIVT WEBBASERET LEDELSESSYSTEM

lekon app

Få styr på din virksomheds processer & procedurer og brug tiden på det, der skaber værdi og succes for din virksomhed:


Med LEDOC får du bl.a.:

 • 100% overblik over værktøj og udstyr, så du altid kender dets tilstand og ved, hvor det er
 • Ro og overblik ved at kende tilstanden på dit ledelsessystem
 • Et system til at fastholde og rapportere gode idéer, så de ikke glemmes
 • Nem tilgang til erfaringer og mulighed for at implementere forbedringer
 • Tid til at fokusere på og beskrive rette adfærd, samt implementere denne
 • Elimineret usikkerheden om efterlevelse af relevante lovkrav
 • Samlet og styret din virksomheds dokumenter et sted
 • Mulighed for, at implementere en effektiv struktur i hverdagen
 • Overblik over dine leverandører, deres godkendelser og certifikater
 • Medarbejderregister med overblik over kvalifikationer og færdigheder
 • En moderne løsning udviklet af en dansk virksomhed med kendskab til din branche
 • En genvej til implementering og opnåelse af certificering

 

MED LEDOC FÅR DU ET SYSTEM TIL, AT FASTHOLDE DEN GODE ADFÆRD, DER KENDETEGNER DIN VIRKSOMHED…

Dermed får du mere tid til at skabe værdi for kunder, medarbejdere & samarbejdspartnere.

LEDOC understøttes af flere platforme og er webbaseret. Det betyder, at systemet kan tilgås fra PC med internetadgang, samt fra mobile enheder herunder Android & iOS. Det gør, at systemet er nemt tilgængeligt for alle dets brugere.

LEDOC systemet understøtter krav vedrørende:

 • Kvalitetsledelse - ISO 9001,
 • Miljøledelse - ISO 14001,
 • Arbejdsmiljøledelse - ISO 18001 m.fl. samt alle relevante danske bekendtgørelser.

LEDOC – GRUNDLAG FOR ET EFFEKTIVT WEBBASERET LEDELSESSYSTEM

LEDOC sikrer dig 100% overblik og nem styring af alle væsentlige støtteprocesser.

Du undgår tidsspild og dobbelt registreringer - LEDOC indeholder bl.a.:


Ledelsesoverblik lilleLedelsesoverblik
Du får overblik over kommende og overskredne terminer. Systemet holder dig og dine medarbejdere orienteret, om ændringer til både egne dokumenter og relevante lov- og myndighedskrav.styring2 lilleStyring af Værktøj og Udstyr
Du får overblik over virksomhedens værktøj og udstyr, bl.a. ved hjælp af QR kode og billede. Du kan se eftersyns- og vedligeholdelses-terminer, ind- og udlån, og hvor udstyr befinder sig. Du får adgang til alle relevante eftersynslister med online registrering af eftersyn.


styring af vaerktoj udstyr lille

Kompetencestyring
Du får overblik over vigtige medarbejderoplysninger, deres kompetenceprofiler, kurser, uddannelser og kvalifikationer. Du får overblik over eventuelle behov for udvikling, allerede planlagte udviklingsforløb, kurser og certifikater m.m.

 

styring lilleLeverandørstyring
Du får overblik over vigtige leverandører, hvor du kan gruppere og kategorisere efter egne krav. Du får påmindelser, når det er tid til ny godkendelse af leverandører. Derudover er der register over leverandørcertifikater. 


dokumentstyring lilleDokumentstyring
Du får overblik over dokumenter og lov- og myndighedskrav. Du kan hente dokumentet på PC og mobile enheder, se eftersynsstatus og seneste ændringer. Der er indbygget versionsstyring og automatik i forhold til ajourføring og godkendelse, tilgang til tidligere versioner og ”følgefunktion”. 


Afvigelseshaandtering lilleAfvigelseshåndtering
Du får overblik over registrerede kvalitets-, arbejdsmiljø- og miljø afvigelser, hændelser og observationer. Indtastning er intuitiv og enkel, du bliver ledt gennem processen. Eksport til regneark giver mulighed for diagrammer, statistik og tendenser. 

 

LEDOC FAKTA:

 • LEDOC systemet er WEB baseret og kan tilgås fra alle PC`er / Mac, der er tilsluttet internettet.
 • LEDOC systemet understøttes af de fleste kendte internet browsere og er optimeret til Chrome, Firefox og Safari.
 • LEDOC systemet indeholder automatiske påmindelser, der sender meddelelser, når systemet kræver aktivitet i form af eftersyn eller godkendelse m.m.
 • LEDOC systemet er implementeret som dagligt styringsværktøj i mere 600 danske virksomheder og har mere end 2000 daglige brugere.

 

Professionel kvalitet

Vi leverer altid lige lidt mere end vores kunder forventer

Samarbejdspartner

Vi er en ærlig og troværdig samarbejdspartner

Fair priser, altid!

Vi leverer den rigtige løsning til den rette pris

Kontakt os

Kontakt os

30 450 450

Mandag - fredag
07:30 - 16:00

Vi har naturligvis DØGNVAGT

H.P. Hansensvej 7
3660 Stenløse

mail@egedalel.dk

CVR nr.: 30704428